Wij (Uitgeverij Snor B.V.) vinden het belangrijk om jouw privacy te beschermen en te respecteren. In dit privacybeleid staat omschreven op welke basis wij informatie (inclusief eventuele persoonlijke gegevens) via deze website verzamelen en/of hoe wij de door jou verstrekte informatie verwerken.

Door deze site (www.dewereldvansnor.nl) te bezoeken accepteer je en geef je toestemming voor de in dit beleid beschreven praktijken. Indien je hier niet mee akkoord gaat om wat voor reden dan ook, da dien je het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.

 

 1. Wie zijn wij?

Deze site wordt beheerd door Uitgeverij Snor B.V., gevestigd aan Europalaan 2B ruimte G1.18, 3526 KS te Utrecht.

 

Contactgegevens:
info@uitgeverijsnor.nl
030-7852500

 

 1. Informatie die wij mogelijk verzamelen en de doeleinden hiervan

Wij kunnen informatie van je verzamelen bij het gebruik van deze website, wanneer je contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, sociale media of enige andere wijze. Hierbij kun je denken aan:

 • Inhoud van correspondentie via telefoon, mail of andere wijze (bijvoorbeeld je telefoonnummer)
 • Deelname aan sociale mediafuncties op de site (bijvoorbeeld een win-actie)
 • Melding van een probleem, verzoek, klacht of anderszins ter ondersteuning van de site
 • Op deze site ingevulde formulieren, zoals het contactformulier

 

De informatie die wij mogelijk van je kunnen verzamelen en verwerken:

 • Technische informatie, inclusief IP-adres, type browser en versie, login-gegevens, ingestelde tijdzone, besturingssysteem en platform;
 • Informatie over jouw bezoek aan en activiteiten op onze website, inclusief de volledige URL-clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip), pagina’s die je hebt bekeken of waarnaar je hebt gezocht, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken, informatie over de interactie tussen pagina’s en over de gebruikte methoden om de pagina te verlaten
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

 1. Wat gebeurt er met de verzamelde informatie?

Uitgeverij Snor B.V. (‘wij’) verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de site te kunnen verbeteren;
 • Bij bestellingen in de webshop: om het gewenste product tijdig en correct te kunnen leveren.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen onze uitgeverij toegang tot jouw gegevens.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best doen om persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van de gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke gegevensoverdracht gebeurt op jouw eigen risico.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@uitgeverijsnor.nl

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een beverwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitgeverij Snor BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitgeverijsnor.nl

Als je om deze informatie vraagt, kunnen wij vragen om jouw identiteit te bevestigen door middel van een goedgekeurd identificatiebewijs.

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om jou van andere gebruikers van onze websites te onderscheiden, met een puur technische functionaliteit. Wij gebruiken hiervoor functionele, analytische en tracking cookies om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van jouw internetbrowser, deze kun je zo instellingen dat deze geen cookies meer opslaat. Via deze instellingen kun je ook eerder opgeslagen cookies verwijderen.

 1. Links naar websites van derden

Onze website, nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen kunnen links bevatten van websites van derden. Als je op een dergelijke link klikt, willen we je erop wijzen dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijk privacybeleid aanvaarden.

 1. Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle materiële wijzigingen die in de toekomst in ons privacybeleid worden aangebracht, worden op deze pagina gepubliceerd en voordat deze van kracht worden zullen we je via de site, of indien van toepassing, per e-mail op de hoogte brengen. Als je het niet eens bent met deze updates en/of wijzigingen, dien je het gebruik van de site te staken.